دسته‌ها
اخبار

مجموعه‌های جدید LEGO Star Wars امروز در آمازون در دسترس هستند

Yakface.com از ،یدهای انجام شده از طریق پیوندهای حامی / وابسته ما کمیسیون دریافت می کند.

بازی های پازل جدید راه اندازی شد جنگ ستارگان قرار بود بیست و پنجمین سالگرد همکاری آنها را جشن بگیرند جنگ ستارگان و همچنین یک تساوی در 4 می جشن ها.

دروئیدیکا (64.99 دلار)
Mos Espa Podres (79.99 دلار)
BARC SPYDER ESCAPE (29.99 دلار)

هر سه گروه هستند اکنون در آمازون موجود است.

منبع: https://yakfacefo،s.com/main/2024/05/01/new-lego-star-wars-sets-available-today-on-amazon/