دسته‌ها
اخبار

نوارهای اسکی جلد 1

چه چیزی بهتر از اسکی؟

البته در فرهنگ عامه به اسکیت بورد اشاره شده است! ما فقط یک کلیک با سریال جدیدی در The Nostalgic Ba،t فاصله داریم! کاوش اسکیت بورد از دریچه بازی ها و رسانه ها. سپر را بگیرید و سعی کنید به همین ترتیب ادامه دهید.

منبع: https://thenostalgicba،t.blo،.com/2024/01/skate-tapes-vol-1.html